Halkevleri Vakfı tarafından, üniversiteli kadın öğrencilerin barınma sorununa örnek bir çözüm modeli geliştirebilmek için son dört yıldır çeşitli olanaklar oluşturulmuş ve somut projeler hayata geçirilmiştir. Yapılan faaliyetlerle hem çocuklarımızın tarikat ve cemaatlerin esiri olmasının önüne geçilmesi, hem de ticarethaneye dönüşen yurtların alternatif modellerinin üretilmesini hedeflenmiştir. Kar amacı gözetmeksizin çocuklarımızın çağdaş ve güvenilir bir ortamda ve uygun koşullarda barınması temel amaç olup yürütülen “ barınma bursu” çalışmasıyla da ihtiyaç sahibi öğrencilerin barınmasına doğrudan katkı sağlanmıştır. Şimdi “Benim kızım Okuyacak” projesi ile daha kapsamlı ve uzun erimli bir yola çıktık. Kız çocuklarının sadece yükseköğretimde değil eğitimin tüm kademelerinde yaşadıkları sorunlara çözümler üretmek istiyoruz. Dolayısı ile kız çocuklarımızın aile içi yaşamından eğitimine, toplumsal baskıdan barınmasına kadar her alanda yaşadığı sorunları dert edinerek, bu sorunların yarattığı verileri göz önüne sererek çözüm örneklerini gücümüzün yettiğince dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız.